wat betekent Llorem ipsum

Wat betekent Llorem Ipsum?

De wereldvraag ‘wat Llorem Ipsum nou eigenlijk betekent’ komt geregeld voorbij in onze wandelgangen. Dus het nu wordt tijd om dit vraagstuk te behandelen. Want Llorem Ipsum heeft daadwerkelijk een geschiedenis waar over geschreven mag worden.  

De huidige Llorem Ipsum-tekst heeft leven gekregen door een 15-eeuwse lettermaker die de teksten van Cicero -Een Romeins redenaar, politicus, advocaat en filosoof- door elkaar heeft gehusseld om zo een plaats- en aanduidingstekst te ontwikkelen die de verschillende lettertypen presenteert. Dit zonder dat de vorm moet inboeten aan aandacht. De Llorem Ipsum tekst heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd, maar ook de sprong naar elektronisch zetwerk, die in wezen ongewijzigd is gebleven. Llorem Ipsum werd gepopulariseerd in de jaren zestig met de release van de Letraset-bladen die de Llorem Ipsum-passages bevatte.


“Llorem Ipsum dolor sit met”

Cicero

Het is al lang een vaststaand feit dat een lezer wordt afgeleid door de leesbare inhoud van een pagina als hij naar de lay-out kijkt. Het punt van het gebruik van Llorem Ipsum is dat het een min of meer normale verdeling van letters heeft, in tegenstelling tot het gebruik van ‘content hier, content daar’, waardoor het eruit ziet als leesbaar Engels.

‘Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.’

Tegenwoordig wordt de bekende tekst nog steeds gebruikt door ontwikkelaars en ontwerpers. En eigenlijk is Llorem Ipsum niets meer dan een opvul-tekst. Het wordt voornamelijk gebruikt bij het ontwerpen van een lay-out die nog geen voltooide tekst heeft. Dus een soort tijdelijke aanduiding om de basisstructuur van de tekst in een ontwerp al te herkennen. Als de echte tekst nog niet aanwezig is, vormt dit een logische oplossing. Het voordeel ten opzichte van een willekeurige andere opvul-tekst is dat bovengenoemde tekst een vrij ideale afwisseling heeft tussen verschillende letters en woordlengtes. Desondanks is het belangrijk om te blijven beseffen dat Llorem Ipsum niets anders dan een opvul-tekst is.

sampletext_lloremipsum
Waarom Llorem Ipsum?

Een bedrijfsnaam verzinnen is het moeilijkste wat er is. Zo heb ik in de blog ‘het idee achter een idee’ ooit gezegd: ‘Op maandag schreef ik een blog van 813 woorden. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en de volgende week bedacht ik een concept van vier letters’. Dit vertaald mooi het proces van het verzinnen van een bedrijfsnaam. 

Toen Nick en ik onze gemeenschappelijke behoeftes hadden uitgesproken omtrent het ondernemen, moesten we met een passend imago komen voor onszelf. En fuck, wat is dat moeilijk. Wie ben jij, wie is je partner. Maar het belangrijkste van alles, wie zijn wij? 

Na het wegstrepen van wel minimaal 20 namen, heeft het ons welgeteld anderhalf jaar gekost om tot onze eigen bedrijfsnaam ‘Llorem Ipsum’ te komen, en dat kwam simpelweg omdat we niet op een naam konden komen en dus Llorem ipsum hadden gebruikt als tekstvuller van ons woordmerk. 

Het maakt dus uiteindelijk niet zo veel uit hoe je je bedrijf noemt, zolang je maar gelooft in wat je doet en gelooft in wat je aanbiedt. 

“Jij bent je merk”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top